Παράχθηκαν συνολικά

73.409 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

437 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

10,7% κ.β. που ισοδυναμεί με 47 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

5,61% κ.β. που ισοδυναμεί με 24 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021