Παράχθηκαν συνολικά

62.042 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

464 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

15,04% κ.β. που ισοδυναμεί με 70 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

9,78% κ.β. που ισοδυναμεί με 45 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021