ΔΠαράχθηκαν συνολικά

19.377 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

322 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

15,88% κ.β. που ισοδυναμεί με 51 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

9,67% κ.β. που ισοδυναμεί με 31 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021