Παράχθηκαν συνολικά

11.986 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

387 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

11,82% κ.β. που ισοδυναμεί με 46 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

5,82% κ.β. που ισοδυναμεί με 22 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021