Παράχθηκαν συνολικά

2.768 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

849 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

15,49% κ.β. που ισοδυναμεί με 131 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

7,3% κ.β. που ισοδυναμεί με 62 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021