Παράχθηκαν συνολικά

12.252 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

549 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

11,29% κ.β. που ισοδυναμεί με 62 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

5,87% κ.β. που ισοδυναμεί με 32 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021