Παράχθηκαν συνολικά

25.697 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

690 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

4,46% κ.β. που ισοδυναμεί με 31 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

3,62% κ.β. που ισοδυναμεί με 25 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021