Παράχθηκαν συνολικά

26.239 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

751 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

12,13% κ.β. που ισοδυναμεί με 91 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

9,13% κ.β. που ισοδυναμεί με 69 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021