Παράχθηκαν συνολικά

18.203 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

402 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

22,19% κ.β. που ισοδυναμεί με 89 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

15,29% κ.β. που ισοδυναμεί με 61 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021