Παράχθηκαν συνολικά

17.186 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

621 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

26,85% κ.β. που ισοδυναμεί με 167 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

20,16% κ.β. που ισοδυναμεί με 125 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021