Παράχθηκαν συνολικά

0 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

0 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

0% κ.β. που ισοδυναμεί με 51 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

0% κ.β. που ισοδυναμεί με 28 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021