Παράχθηκαν συνολικά

26.812 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

374 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

17,34% κ.β. που ισοδυναμεί με 65 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

10,28% κ.β. που ισοδυναμεί με 38 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021