Σας καλωσορίζουμε στο Recycle Attica, μια νέα ιστοσελίδα που αφορά τις δράσεις ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Αττικής. Προσφέρει πληροφορίες και στοιχεία για την ανακύκλωση κάθε Δήμου της Περιφέρειας, καθώς και ενημέρωση για την ανακύκλωση.

Καλή Περιήγηση!