Απορριμματοφόρα - Καφέ Κάδοι Νέα-Ενημέρωση

Παράδοση 3 απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποβλήτων και 841 καφέ κάδων ειδικής ανακύκλωσης από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Παράδοση 3 απορριμματοφόρων συλλογής βιοαποβλήτων και 841 καφέ κάδων ειδικής ανακύκλωσης από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου