Χωρίς κατηγορία

Στα σημαντικά βήματα που έχουν υλοποιηθεί με πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη σε θέματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων αναφέρθηκε ο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων M. Γραφάκος κατά τη διάρκεια σχετικής ημερίδας

Στα σημαντικά βήματα που έχουν υλοποιηθεί με πρωτοβουλίες του Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη σε θέματα επεξεργασίας αστικών λυμάτων αναφέρθηκε ο Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων M. Γραφάκος κατά τη διάρκεια σχετικής ημερίδας