Εκδηλώσεις Νέα-Ενημέρωση

Στην εκδήλωση «Η Πράσινη Ατζέντα στην Αττική» που συνδιοργάνωσαν η συνεργαζόμενη με τη διοίκηση περιφερειακή παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ – Πράσινη Περιφέρεια» και ο επιστημονικός φορέας τεκμηρίωσης πράσινων πολιτικών «Πράσινο Ίδρυμα – Θεόφραστος» στο πλαίσιο της VERDE TEC, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης

Στην εκδήλωση «Η Πράσινη Ατζέντα στην Αττική» που συνδιοργάνωσαν η συνεργαζόμενη με τη διοίκηση περιφερειακή παράταξη «ΑΤΤΙΚΗ – Πράσινη Περιφέρεια» και ο επιστημονικός φορέας τεκμηρίωσης πράσινων πολιτικών «Πράσινο Ίδρυμα – Θεόφραστος» στο πλαίσιο της VERDE TEC, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης