Χωρίς κατηγορία

Συνεχίζεται με επιτυχία η πρωτοποριακή εκπαιδευτική δράση για την ανακύκλωση « Τhe Green City » της Περιφέρειας Αττικής στα σχολεία της Αττικής.

Συνεχίζεται με επιτυχία η πρωτοποριακή εκπαιδευτική δράση για την ανακύκλωση « Τhe Green City » της Περιφέρειας Αττικής στα σχολεία της Αττικής.