Παράχθηκαν συνολικά

10.119 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

395 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

3,67% κ.β. που ισοδυναμεί με 14 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

2,06% κ.β. που ισοδυναμεί με 8 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

73.409 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

437 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

10,7% κ.β. που ισοδυναμεί με 47 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

5,61% κ.β. που ισοδυναμεί με 24 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

43.021 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

416 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ

10,22% κ.β. που ισοδυναμεί με 42 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

6,36% κ.β. που ισοδυναμεί με 26 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

23.609 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

385 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

9,75% κ.β. που ισοδυναμεί με 38 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

5,08% κ.β. που ισοδυναμεί με 20 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

35.100 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

392 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ

13,18% κ.β. που ισοδυναμεί με 52 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

7,66% κ.β. που ισοδυναμεί με 30 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021