Παράχθηκαν συνολικά

20.385 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

641 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

1,33% κ.β. που ισοδυναμεί με 9 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

1,33% κ.β. που ισοδυναμεί με 9 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

32.302 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

419 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

19,36% κ.β. που ισοδυναμεί με 81 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

12,18% κ.β. που ισοδυναμεί με 51 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

19.257 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

409 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

14,9% κ.β. που ισοδυναμεί με 61 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

8,45% κ.β. που ισοδυναμεί με 35 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

29.915 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

621 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ

5,75% κ.β. που ισοδυναμεί με 36 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

3,42% κ.β. που ισοδυναμεί με 21 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

17.186 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

621 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

26,85% κ.β. που ισοδυναμεί με 167 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

20,16% κ.β. που ισοδυναμεί με 125 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

16.445 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

470 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ

12,62% κ.β. που ισοδυναμεί με 59 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

7,46% κ.β. που ισοδυναμεί με 35 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

0 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

0 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

0% κ.β. που ισοδυναμεί με 51 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

0% κ.β. που ισοδυναμεί με 28 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

2.481 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

412 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

1,94% κ.β. που ισοδυναμεί με 8 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

0,94% κ.β. που ισοδυναμεί με 4 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

aporr_spetson/

Παράχθηκαν συνολικά

2.503 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

668 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

-% κ.β. που ισοδυναμεί με – κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

-% κ.β. που ισοδυναμεί με – κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021