Παράχθηκαν συνολικά

31.708 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

748 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

12,96% κ.β. που ισοδυναμεί με 97 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

12,94% κ.β. που ισοδυναμεί με 97 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021