Παράχθηκαν συνολικά

32.380 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

385 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

14,4% κ.β. που ισοδυναμεί με 56 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

8,1% κ.β. που ισοδυναμεί με 31 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021