Παράχθηκαν συνολικά

311.658 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

484 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

10,59% κ.β. που ισοδυναμεί με 51 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

6,94% κ.β. που ισοδυναμεί με 34 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021