Παράχθηκαν συνολικά

28.474 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

429 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

14,4% κ.β. που ισοδυναμεί με 60 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

7,83% κ.β. που ισοδυναμεί με 34 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021