Παράχθηκαν συνολικά

13.968 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

431 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

26,29% κ.β. που ισοδυναμεί με 113 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

21,01% κ.β. που ισοδυναμεί με 91 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021