Παράχθηκαν συνολικά

108 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

30 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

196,11% κ.β. που ισοδυναμεί με 58 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

96,11% κ.β. που ισοδυναμεί με 29 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021