Παράχθηκαν συνολικά

21.133 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

675 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

4% κ.β. που ισοδυναμεί με 27 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

2,02% κ.β. που ισοδυναμεί με 14 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021