Παράχθηκαν συνολικά

38.221 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

532 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

16,71% κ.β. που ισοδυναμεί με 89 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

9,25% κ.β. που ισοδυναμεί με 49 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021