Παράχθηκαν συνολικά

15.256 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

506 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

17,12% κ.β. που ισοδυναμεί με 87 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

9,34% κ.β. που ισοδυναμεί με 47 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021