Παράχθηκαν συνολικά

43.021 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

416 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ

10,22% κ.β. που ισοδυναμεί με 42 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

6,36% κ.β. που ισοδυναμεί με 26 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021