Παράχθηκαν συνολικά

10.119 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

395 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

3,67% κ.β. που ισοδυναμεί με 14 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

2,06% κ.β. που ισοδυναμεί με 8 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021