Παράχθηκαν συνολικά

32.302 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

419 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

19,36% κ.β. που ισοδυναμεί με 81 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

12,18% κ.β. που ισοδυναμεί με 51 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021