Παράχθηκαν συνολικά

19.257 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

409 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

14,9% κ.β. που ισοδυναμεί με 61 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

8,45% κ.β. που ισοδυναμεί με 35 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021