Παράχθηκαν συνολικά

20.385 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

641 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

1,33% κ.β. που ισοδυναμεί με 9 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

1,33% κ.β. που ισοδυναμεί με 9 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021