Παράχθηκαν συνολικά

10.792 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

403 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

9,71% κ.β. που ισοδυναμεί με 39 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

4,8% κ.β. που ισοδυναμεί με 19 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021