Παράχθηκαν συνολικά

29.915 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

621 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ

5,75% κ.β. που ισοδυναμεί με 36 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

3,42% κ.β. που ισοδυναμεί με 21 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

16.713 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

439 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

9,31% κ.β. που ισοδυναμεί με 41 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

4,67% κ.β. που ισοδυναμεί με 21 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

11.338 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

639 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

3,94% κ.β. που ισοδυναμεί με 25 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

1,99% κ.β. που ισοδυναμεί με 13 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

15.945 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

529 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

18,76% κ.β. που ισοδυναμεί με 99 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

11,8% κ.β. που ισοδυναμεί με 62 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

24.404 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

778 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

2,64% κ.β. που ισοδυναμεί με 21 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

1,56% κ.β. που ισοδυναμεί με 12 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021