Παράχθηκαν συνολικά

30.254 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

466 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

20,76% κ.β. που ισοδυναμεί με 97 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

12,96% κ.β. που ισοδυναμεί με 60 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

27.570 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

387 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

6,37% κ.β. που ισοδυναμεί με 24 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

3,75% κ.β. που ισοδυναμεί με 14 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

20.394 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

514 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

16,24% κ.β. που ισοδυναμεί με 84 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

10,53% κ.β. που ισοδυναμεί με 54 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

37.618 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

385 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

14,56% κ.β. που ισοδυναμεί με 56 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

8,86% κ.β. που ισοδυναμεί με 34 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

22.910 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

458 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ

18,29% κ.β. που ισοδυναμεί με 84 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

11,87% κ.β. που ισοδυναμεί με 54 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

45.100 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

503 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

24,48% κ.β. που ισοδυναμεί με 123 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

16,57% κ.β. που ισοδυναμεί με 83 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

Παράχθηκαν συνολικά

23.372 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

541 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

21,3% κ.β. που ισοδυναμεί με 115 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

15,3% κ.β. που ισοδυναμεί με 83 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021

 

Παράχθηκαν συνολικά

26.812 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

374 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

17,34% κ.β. που ισοδυναμεί με 65 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

10,28% κ.β. που ισοδυναμεί με 38 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021