Παράχθηκαν συνολικά

27.570 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

387 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

6,37% κ.β. που ισοδυναμεί με 24 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

3,75% κ.β. που ισοδυναμεί με 14 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021