Παράχθηκαν συνολικά

30.254 τόνοι ΑΣΑ το 2022

Eτήσια παραγωγή ΑΣΑ ανά κάτοικο

466 κιλά 

Το ποσοστό των ΑΣΑ που συλλέγεται με ΔσΠ είναι

20,76% κ.β. που ισοδυναμεί με 97 κιλά ανά κάτοικο και έτος.

Το ποσοστό των ΑΣΑ που ανακτάται είναι

12,96% κ.β. που ισοδυναμεί με 60 κιλά ανά κάτοικο και έτος .

Επίδοση 2022

Επίδοση 2021